Viktig informasjon

Obs! Om du konverterer fram i tid vil fakturamodulen bli gjort om til Tripletex sin fakturamodul fra dags dato.

Du er nå i ferd med å konvertere denne klienten til å bli en Tripletex-konto med virkning fra startdatoen du har valgt over. Dette betyr at fra tidspunktet du velger å konvertere en konto, vil du miste muligheten til å bruke Tripletex-funksjonalitet i Agro.

En konvertering kan ikke reverseres.

I det du konverterer velger du en kontoadministrator. Denne brukeren vil motta en e-post med innloggingsinformasjon. Merk også at brukeren kun opprettes første gang du klikker på konverteringsknappen.

Konverteringen medfører at regnskapet fra og med startdato skal føres i Tripletex i stedet for i Agro Økonomi. Regnskap fram til valgt startdato fører og avslutter du som vanlig i Agro Økonomi, og dette kan ferdigstilles etter at du har utført konvertering. Når endelig regnskap er ferdig i Agro Økonomi, kjører du konverteringsrutinen på nytt for å oppdatere med korrekte tall i Tripletex.

Hvis du importerer fakturabilag og benytter KID på utgående fakturaer, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å finne den beste overgangsløsningen.

OCR/Autopay-avtale (ikke filbasert) i disse tilfellene er det lurt å kjøre overgang til tripletex faktura eller konvertere den dagen dere ønsker at innbetalinger skal komme til Tripletex.

Dette får du med over til Tripletex:

  • Kunde-, leverandør- og vareregister
  • Kontoplan
  • Fakturahistorikk fra siste fem år
  • Prosjekt
  • Ordre
  • Avdelinger
  • Historiske månedssaldo på kontonivå for de siste 12 måneder før dato for åpningsbalansen
  • Inngående balanse på ønsket startdato i Tripletex
  • Ansatte og lønnshistorikk
  • OCR/Autopay-avtale (ikke filbasert)

Dette blir ikke med over:
Bilagsdetaljer, fakturahistorikk eldre enn de siste fem år, fakturaer importert fra et annet datasystem (her kan du ta kontakt med oss så kan vi finne en god løsning for dere) driftsmiddelkartotek og timeregistreringer. Vi anbefaler å lagre all pliktig dokumentasjon for tidligere år elektronisk, og så oppbevare dette på et sikkert sted.

Om du har registrert klienten som en ekstern bruker i tilgangskontrollen i Agro, så må denne brukeren avsluttes for å unngå videre fakturering. For å avslutte en ekstern bruker går du til Agro > Oppsett > Tilgangskontroll > Tilgang til klient/delsystemer > Fjerner alle tilganger > Huk av for «Sperret».

Tripletex brukervilkår

Ved å ta i bruk Tripletex godkjenner du Tripletex sine brukervilkår. De kan lastes ned og leses her.
https://www.tripletex.no/agreement/

Pakke og pris:
Når du bruker konverteringsknappen vil din Tripletex konto opprettes med Smart-pakken og en bilagspakke på 500 bilag i året. Hvis dere oppgraderer den årlige bilagspakken eller aktiverer tjenester som årsoppgjør, logistikk, API og bilagsautomatisering, vil dere også bli fakturert for dette. Merk at det påløper transaksjonskostander i tillegg til månedlige kostnader.

Du kan se alle priser som gjelder her:
https://www.tripletex.no/priser/
https://www.tripletex.no/transaksjonspriser/

Har du spørsmål eller andre behov? Ta kontakt med oss på agro@tripletex.no