Før timene dine med vår nye app

*Før timene dine overalt på mobilen

*Kopier timene dine fra én dag til en annen

*Aktivitet/prosjekt foreslås basert på dine tidigere timeføringer

*Automatisk summering av timer i ukeoversikten

*Automatisk innlogging