Årsoppgjørsprogram

Med årsoppgjør i Tripletex hentes relevante tall automatisk fra regnskapet ditt, og det blir enkelt å rapportere riktig. Du kan glemme tungvinte utregninger og kalkuleringer – systemet gjør mesteparten av jobben for deg! For årsoppgjøret for inntektsåret 2022, vil vi støtte både AS og enkeltpersonforetak.

Årsoppgjøret har aldri vært enklere

Årsoppgjørmodulen har en veileder som holder deg stødig i hånden gjennom hele prosessen og en huskeliste som hjelper deg å avslutte regnskapet på riktig måte. Systemet gir deg også tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser. Videre inneholder løsningen blant annet:

Huskeliste og veiledning

Oversikt varelager

Beregning av avskrivninger

Beregning av personinntekt

Resultat og balanse

Næringsspesifikasjon

Verifisering og innsending

Beregning av næringsinntekt

Ny måte å levere skattemelding og næringsopplysninger

Med årsoppgjør i Tripletex drar du nytte av Skatteetatens modernisering av skattemeldingen for næringsdrivende. Målet deres at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å rapportere riktige opplysninger til til Skatteetaten, og mange blir nødt til å gjøre dette via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Du kan lese mer om den nye måten å levere skattemeldingen og næringsopplysninger på for enkeltpersonforetak og AS, og hva det betyr for deg i denne artikkelen.

Webinar med Skatteetaten og Tripletex

Den nye måten å levere skattemelding og næringsopplysninger gjør at du må endre måten du jobber med årsoppgjøret og skattemeldingen på.  I dette webinaret kan du høre Skatteetaten fortelle mer om hva disse endringene innebærer, og se hvordan du nå kan ta årsoppgjøret i henhold til Skatteetatens nye standard direkte i Tripletex!

Detaljert funksjonalitet

Funksjonalitet
AS
ENK
Beregning av skattemessige avskrivninger
Innsending av næringsspesifikasjon til Skatteetaten
Innsending av skattemelding
Innsending av årsregnskap
Ikke relevant
Beregning av personinntekt
Ikke relevant
Beregning av næringsinntekt
Oversikt over resultat og balanse

Vil du høre mer om årsoppgjørmodulen?

Legg igjen mobilnummer eller e-posten din for å høre mer om Tripletex årsoppgjør!

FAQ

Har Tripletex egen løsning for årsoppgjør?

Ja! Tripletex har nå lansert en egen løsning for årsoppgjør, slik at du kan levere skattemeldingen og håndtere årsoppgjøret i samme system som regnskapet ditt.

Vi samlet selvsagt et superkompetent team for å utføre jobben. Her kan du lese mer om gjengen som sammenligner årsoppgjør med nyttårsaften.

Hvem vil kunne bruke årsoppgjørsmodulen til Tripletex?

Første versjon som lanseres våren 2022 vil støtte behovene til de fleste enkeltpersonforetak.

Fra 2023 vil vi også støtte AS.

Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjøret er en oppstilling av et regnskap på slutten av et regnskapsår. Et ferdig årsoppgjør gir et bilde av bedriftens tilstand etter siste driftsår.

Her kan du lese mer om hva et årsoppgjør er.

Hvilke frister gjelder for årsoppgjøret 2022?

  • 31. januar: frist for levering av aksjonærregisteroppgaven
  • 1. februar er frist for å levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte
  • 31. mai er frist for levering av skattemelding
  • 31. juli er frist for levering av årsregnskap

Kan jeg gjøre årsoppgjøret selv?

Ja. Skattemeldingen for næringsdrivende blir forenklet. Fra 2022 kan de fleste ENK levere skattemeldingen fra sitt regnskapsprogram, noe som vil kunne forenkle prosessen betydelig.

Les mer om forenklet skattemelding her.

Hvilke årsoppgjørssystemer er Tripletex integrert med?

Tripletex er integrert med alle de største årsoppgjørssystemene, som Maestro, Visma Total, Finale og Periode & År. Se fullstendig oversikt her.

Om du allerede samarbeider med regnskapsfører eller har revisor, benytter de seg sannsynligvis av et av disse. All relevant informasjon vil da hentes fra Tripletex til årsoppgjørssystemet.

Hva er et enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak, tidligere kjent som enkeltmannsforetak, er en bedrift som eies av en fysisk person med et ubegrenset personlig ansvar. Enkeltpersonforetak forkortes ENK og eieren kalles gjerne en selvstendig næringsdrivende