Årsoppgjør

Ca 20 000 bedrifter bruker Tripletex Årsoppgjør🔥

I år må alle selskap levere skattemelding via et system. Vi er selvsagt klare og støtter den nye skattemeldingen! Tripletex sitt årsoppgjørsprogram er tilpasset den nye måten å jobbe med årsoppgjør på, og gjør det enklere å rapportere riktig.

 

*så rekker du den utsatte fristen 30. juni.

Årsoppgjøret har aldri vært enklere

Sjekkliste og veiledning

Tripletex årsoppgjør har en veileder som holder deg stødig i hånden gjennom hele prosessen, og en huskeliste som hjelper deg å avslutte regnskapet på riktig måte.

Automatisering av årsoppgjøret

Når du skal ta årsoppgjøret, viser Tripletex kun det som er relevant for din bedrift, samt hjelper deg med utregninger og kalkuleringer. Du får til og med tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser og alle sluttposteringer føres helt automatisk

Næringsspesifikasjon

Næringsoppgaver og vedleggsskjemaer, som sendes som vedlegg med skattemeldingen, vil fra 2024 (inntektsåret 2023) erstattes med en næringsspesifikasjon med en ny temabasert struktur. I Tripletex støtter vi kun ny løsning.

Skattemelding og næringsopplysninger

Med årsoppgjør i Tripletex drar du nytte av Skatteetatens digitalisering av skattemeldingen for næringsdrivende. Målet med den nye skattemeldingen er at det skal bli enklere å rapportere riktige opplysninger til Skatteetaten, og de fleste blir nødt til å gjøre dette via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Levere årsregnskap og aksjonærregisteroppgave

Årsregnskap

Du leverer årsregnskapet, med noteopplysninger, til Brønnøysundregisteret, direkte fra regnskapsprogrammet.

Tripletex støtter alle lovpålagte noter for små foretak. Og mens du jobber med årsoppgjøret kan du legge til egne noter for intern bruk og rapportering.

Aksjonærregisteroppgave

Det er enkelt å levere aksjonærregisteroppgaven fra Tripletex. Hent fjorårstall rett fra Altinn og legg til eventuelle hendelser gjennom året. Tripletex hjelper deg med å fordele riktig utbytte til aksjonærene.

Webinar med Skatteetaten og Tripletex

Skatteetaten forteller om hva de nye endringene innebærer. Du får også høre mer om hvordan du tar årsoppgjøret, i henhold til Skatteetatens nye standard, direkte i Tripletex!

Webinar for regnskapsførere  |   Webinar for bedrifter

Tripletex årsoppgjør støtter flere selskapsformer

Fra inntektsåret 2023 støtter vi disse selskapstypene:

 • Enkeltpersonforetak (ENK)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
 • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
 • Stiftelse (STI)
 • Samvirkeforetak (SA) (Som AS, men noe ekstra)
 • Forening/lag/innretning (FLI)
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Vil du vite mer om årsoppgjør i Tripletex?

Legg igjen mobilnummer eller e-posten din for å høre mer om Tripletex årsoppgjør!

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan bruke årsoppgjørsprogrammet til Tripletex?

Fra inntektsåret 2023 støtter vi disse selskapstypene:

 • Enkeltpersonforetak (ENK)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
 • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
 • Stiftelse (STI)
 • Organisasjon (ORG)
 • Samvirkeforetak (SA)
 • Forening/lag/innretning (FLI)
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Her kan du se en oversikt over hvilke av de tidligere RF-skjemaene som vil støttes i Tripletex sin løsning for årsoppgjør for inntektsåret 2023.

Kan jeg gjøre årsoppgjøret i Tripletex uten å ha ført regnskapet mitt i Tripletex?

Ja, med Tripletex’ årsoppgjørsmodul kan du ta årsoppgjøret, selv om du førte regnskapet ditt i et annet system i fjor. For å ta i bruk vår modul for årsoppgjør kreves minimum Basis-pakken i Tripletex. Her kan du lese mer om hvordan du tar årsoppgjøret i Tripletex.

Hva er egentlig et årsoppgjør?

Årsoppgjøret er en oppstilling av et regnskap på slutten av et regnskapsår. Et ferdig årsoppgjør gir et bilde av bedriftens tilstand etter siste driftsår.

Her kan du lese mer om hva et årsoppgjør er.

Hvilke frister gjelder for årsoppgjøret 2024 (inntektsåret 2023)?

 • 31. januar: frist for levering av aksjonærregisteroppgaven
 • 1. februar er frist for å levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte
 • 31. mai er frist for levering av skattemelding
 • 31. juli er frist for levering av årsregnskap

Jeg har fått melding om at jeg trenger et system fra skatteetaten, hva gjør jeg?

Du må rett og slett velge et system som støtter den nye måten å levere skattemeldingen på – som Tripletex.

Hvilke RF-skjemaer støttes?

På denne siden finner du en oversikt over hvilke RF-skjema som støttes i Tripletex, samt hva som er planlagt. Vi vil også vurdere fortløpende gjennom 2023 hva vi vil støtte for årsoppgjøret 2023.