Årsoppgjør

Vi er klare og støtter selvsagt den nye skattemeldingen! Tripletex sitt årsoppgjørsprogram er tilpasset den nye måten å jobbe med årsoppgjør på, og gjør det enklere å rapportere riktig. Du får hjelp med utregninger og kalkuleringer – systemet gjør mesteparten av jobben for deg! For inntektsåret 2023 støtter vi både AS og enkeltpersonforetak.

Årsoppgjøret har aldri vært enklere

Tripletex årsoppgjørsprogram har en veileder som holder deg stødig i hånden gjennom hele prosessen og en huskeliste som hjelper deg å avslutte regnskapet på riktig måte. Du får til og med tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser. Videre inneholder løsningen blant annet:

Huskeliste og veiledning

Beregning av avskrivninger

Resultat og balanse

Næringsspesifikasjon

Verifisering og innsending

Årsregnskap

Ny måte å levere skattemelding og næringsopplysninger

Med årsoppgjør i Tripletex drar du nytte av Skatteetatens modernisering av skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere å rapportere riktige opplysninger til Skatteetaten, og de fleste blir nødt til å gjøre dette via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Du kan lese mer om den nye måten å levere skattemeldingen og næringsopplysninger i denne artikkelen.

Webinar med Skatteetaten og Tripletex

Fra 2022 må du endre måten du jobber med årsoppgjøret og skattemeldingen på. I dette webinaret kan du høre Skatteetaten fortelle mer om hva disse endringene innebærer, og se hvordan du kan håndtere årsoppgjøret i Tripletex!

Detaljert funksjonalitet

Vil du se hvilke av de tidligere RF-skjemaene som støttes i Tripletex, finner du en fullstendig oversikt her.

Funksjonalitet
AS
ENK
Varige driftsmidler og avskrivninger
Gevinst- og tapskonto
Næringskjøretøy
Varelager
Kundefordringer
Overnatting og servering
Midlertidige og permanente forskjeller
Resultat og balanse
Avstemming av egenkapital
Personinntekt
Næringsinntekt
Deling med ektefelle
Ikke relevant
Konsernbidrag / utbytte / disponeringer
Skattemelding
skatteetaten.no
Skatteberegning og utsatt skatt / skattefordel
skatteetaten.no
Innsending av næringsspesifikasjon
Innsending av årsregnskap med noter

Vil du vite mer om årsoppgjør i Tripletex?

Legg igjen mobilnummer eller e-posten din for å høre mer om Tripletex årsoppgjør!

Ofte stilte spørsmål

Hvem vil kunne bruke årsoppgjørsprogrammet til Tripletex?

Fra inntektsåret 2022 støtter vi også de aller fleste ENK og AS.

Her kan du se en oversikt over hvilke av de tidligere RF-skjemaene som vil støttes i Tripletex sin løsning for årsoppgjør for inntektsåret 2022.

Kan jeg gjøre årsoppgjøret i Tripletex uten å ha ført regnskapet mitt i Tripletex?

Ja, det kan du. Her kan du lese mer om hvordan du tar årsoppgjøret i Tripletex dersom du har ført regnskapet i et annet system.

Hva er egentlig et årsoppgjør?

Årsoppgjøret er en oppstilling av et regnskap på slutten av et regnskapsår. Et ferdig årsoppgjør gir et bilde av bedriftens tilstand etter siste driftsår.

Her kan du lese mer om hva et årsoppgjør er.

Hvilke frister gjelder for årsoppgjøret 2022?

  • 31. januar: frist for levering av aksjonærregisteroppgaven
  • 1. februar er frist for å levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte
  • 31. mai er frist for levering av skattemelding
  • 31. juli er frist for levering av årsregnskap

Jeg har fått melding om at jeg trenger et system fra skatteetaten, hva gjør jeg?

Du må rett og slett velge et system som støtter den nye måten å levere skattemeldingen på – som Tripletex.