Forfatter: Tina Stilson

Når du fører timer, planter vi trær

Å registrere timer samme dag som du gjør arbeidet, er lurt. Rask og nøyaktig fakturering av kunder, løpende oppdatert oversikt for bedriften, og en korrekt lønnsslipp er blant fordelene med en oppdatert timeregistrering. 

For deg som bruker Tripletex-appen finnes enda en god grunn. Når du fører arbeidstimer samme dag som du jobber, «vanner» vi det digitale treet ditt. Treet vokser hver dag du fører timer på dagen, helt til det er fullvokst. 

For hvert fullvokste tre planter vi et ekte, levende tre.

Å “dyrke” frem et tre tar 20 dager med daglig timeføring. For hver dag uten timeføring på dagen får man et fratrekk.

Les mer om Tripletex-appen

Hvordan fungerer treplanting gjennom timeregistrering?

Vi samarbeider med organisasjonen Tree-Nation, som planter trær over hele verden, gjennom en rekke ulike prosjekter. 

Ved slutten av hvert kvartal teller vi opp alle fullførte digitale trær i Tripletex-appen. Vi donerer basert på det en sum til Tree-Nation som tilsvarer at det plantes ett fysisk tre for hvert digitale tre. Ordningen gjelder for inntil 40 000 trær i året.

Se hvor mange trær vi har plantet i Tripletex-skogen på Tree-Nation sine nettsider

Hvorfor har vi valgt å satse på treplanting?

Vi som jobber i Tripletex setter stor pris på skogen, og alle naturopplevelsene og rekreasjonsmulighetene den har å by på.

Samtidig er skoger og trær av enorm betydning for alle levende organismer som har skogen som hjemmet sitt, og ikke minst for klimaet, miljøet og livsgrunnlaget vårt på jorda. Skogene filtrerer luften og vannet vårt, de gir oss medisiner og hindrer matjord fra å vaskes vekk. 

Men skoger over hele verden er i dag i fare. Økt avskoging på grunn av industri, ekstremvær, hyppigere skogbranner, og etableringen av fremmede arter er bare noen av truslene mot naturen vår. 

Heldigvis finnes det en rekke organisasjoner og gode initiativer som jobber for å ivareta skoger rundt om i verden.

Å kombinere det å gjøre timeføring til en litt mer spennende og lystbetont greie, med å bidra til å hjelpe en av disse organisasjonene så vi på som et naturlig valg, og dermed var Tripletex-skogen født. 

Så langt har vi plantet trær i blant annet Tanzania, Nepal og Madagaskar. Det syns vi er skikkelig kult! Vi håper du syns det også, og at du bruker det som motivasjon til å holde deg à jour med timeføringen i Tripletex-appen.

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

To år med hjemmekontor viste at fysiske møter enkelt kan erstattes med Teams, Google Meet eller Zoom, alt tyder på at effektiviteten snarere har gått opp enn ned, de introverte jubler, og småbarnsforeldre i det ganske land kjenner bittelitt mindre på tidsklemma enn før – så lenge barna er i barnehagen og på skolen heller enn hjemme, vel å merke.

Koronapandemien viste rett og slett at hjemmekontor – i større eller mindre grad – er fremtiden for mange bedrifter. 

Nye rutiner for arbeidssted gjør at staten har sett behovet for å gå gjennom og oppdatere de lovene og reglene som eksisterer fra før. Resultatet er endringer i forskriften for arbeid hjemmefra, som gjelder fra 1. juli, 2022.

Vi har sett nærmere på hva de nye reglene betyr i praksis for deg som arbeidsgiver.

Les også: Slik blir hjemmekontoret mer effektivt

Les også: Hjemmekontor og skatt – dette må du vite

Når gjelder reglene for hjemmekontor?

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem – også kalt hjemmekontorforskriften – gjelder når en arbeidstaker helt eller delvis jobber hjemmefra. 

Har du avtalt med din ansatte at han eller hun skal jobbe hjemme for eksempel én dag i uken, regnes dette som en fast ordning. Hvis det derimot er en midlertidig eller kortvarig ordning, for eksempel at den ansatte jobber hjemme i en begrenset periode, så omfattes ikke dette av forskriften.

Hvis ordningen omfattes av hjemmekontorforskriften, må du inngå en skriftlig avtale om jobbing hjemmefra. Avtalen kommer som tillegg til den vanlige arbeidskontrakten.

Hvilke endringer gjelder med den nye hjemmekontorforskriften?

Unntak fra krav om skriftlig avtale

Det gjøres unntak fra kravet om skriftlig avtale hvis hjemmekontor er et pålegg eller en anbefaling om hjemmekontor fra myndighetene.

Samme regler for arbeidstid på kontor og hjemme

Særreglene for arbeidstid ved jobbing hjemme, fjernes. Kort sagt vil det, fra 1. juli, være de samme arbeidstidsreglene som gjelder enten den ansatte sitter hjemme eller på kontoret. Grunnen er todelt. Det ene er at ansatte som sitter hjemme har samme krav på vern som ansatte som sitter på kontor. I tillegg er det enklere å forholde seg til samme regler uavhengig av hvor man jobber i en hybrid arbeidshverdag.

Tydeliggjøring av krav til psykososialt arbeidsmiljø

At ansatte sitter hjemme, betyr ikke at ikke du som arbeidsgiver kan ignorere hvordan de har det. Den nye forskriften tydeliggjør at kravene til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø også gjelder for dem som sitter på hjemmekontor.

Fordi du som arbeidsgiver ikke har rett til å komme hjem til arbeidstakeren din, kan det være krevende å sikre dette fullt ut i praksis, så her er det viktig å ha en tydelig dialog med dine ansatte.

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med hjemmekontorforskriften

I den nye hjemmekontorforskriften får Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn. Det betyr ikke at Arbeidstilsynet skal inn i hjemmene til folk, men at de må finne en annen måte å gjennomføre tilsyn på.

Har arbeidstaker krav på ekstra utstyr til hjemmekontoret?

Den nye forskriften tar ikke for seg utstyr på hjemmekontoret.

I hjemmekontorforskriften er det imidlertid arbeidsgivers ansvar å sikre et godt arbeidsmiljø. Derfor kan det være lurt å, i samråd med arbeidstaker, bli enige om hvilket ekstrautstyr som eventuelt trengs for hjemmekontoret og hvem som skal betale for det. Du som er arbeidsgiver, har siste ord her.

For en ansatt som jobber hjemme én dag i uken, holder det kanskje å sitte med laptopen ved kjøkkenbordet. For en som jobber 100 % hjemmefra, er behovene for en god pult og en funksjonell arbeidsstol muligens mer prekært.