Avtalegiro, guide

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. For din bedrift betyr dette mindre utestående, og lavere faktureringskostnader. Kunden som betaler regning fra deg vil få opp forslag i nettbanken om opprettelse av avtalegiro på deg som leverandør.

Du kan aktivere avtalegiro under  Selskap/Vår kundeside.

Følgende forutsetning for AvtaleGiro i Tripletex:

 • KID avtalen støtter 13 siffer
 • Kundenummer opptil 6 siffer (F.eks k.nr 123456) 
 • Man må opprette ny avtale for AvtaleGiro (KID-bytte støttes ikke)
 • Kunde har opprettet eFaktura-avtale 

Pris:

 • Avtalegiro for bedriften må skrives med egen nettbank og alle priser rundt dette er mellom bedrift og bank
 • 3 kr pr utgående faktura fra Tripletex (Ingen ekstra pris for å sende ut avtalegiro) 

Aktivering av avtale:

 1. Signére avtale om AvtaleGiro i bedriftens nettbank*
 2. Aktivér AvtaleGiro på “Vår kundeside”

*Fremgangsmåte

 • Ta kontakt med nettbanken for å inngåelse av AvtaleGiro-avtale. 
 • Følg oppsettet i Registreringsskjema for hvordan avtalen skal fylles ut slik at den blir riktig. 
 • Når avtalen er godkjent av banken og du har fått bekreftelse på dette på mail, må du selv gå inn og sette på avtalegiro på  “Vår kundeside” i Tripletex og bekrefte at avtalen er aktiv. 

Klar til bruk

Nå kan du sende ut fakturaer som AvtaleGiro ved å velge dette på kundekortet. Denne vil leveres som eFaktura helt til kunden har skrudd på AvtaleGiro i sin bank. Tips! I fakturainnstillingene kan du huke av for «Bruk KID-nummer fra AvtaleGiro når det er tilgjengelig». Da får mottaker forslag i banken uavhengig av sendemåte du har valgt og vi får beskjed når de har slått det på og endrer automatisk til sendemåte AvtaleGiro for den mottakeren.
NB! Kunden må være aktivert med «Kunde er privatperson» i kundekortet.