Avtalegiro, guide

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. For din bedrift betyr dette mindre utestående, og lavere faktureringskostnader. Kunden som betaler regning fra deg vil få opp forslag i nettbanken om opprettelse av avtalegiro på deg som leverandør.

Du kan aktivere avtalegiro under  Selskap/Vår kundeside.

Følgende forutsetning for AvtaleGiro i Tripletex:

 • KID avtalen støtter 13 siffer
 • Kundenummer opptil 6 siffer (F.eks k.nr 123456) 
 • Man må opprette ny KID-avtale for AvtaleGiro (KID-bytte støttes ikke)
 • Kunde har opprettet eFaktura-avtale 

Pris:

 • Avtalegiro for bedriften må skrives med egen nettbank og alle priser rundt dette er mellom bedrift og bank
 • 3 kr pr utgående faktura fra Tripletex (Ingen ekstra pris for å sende ut avtalegiro) 

Aktivering av avtale:

 1. Signére avtale om AvtaleGiro i bedriftens nettbank*
 2. Aktivér AvtaleGiro på “Vår kundeside”

*Fremgangsmåte

 • Ta kontakt med nettbanken for å inngåelse av AvtaleGiro-avtale. 
 • Følg oppsettet i Registreringsskjema for hvordan avtalen skal fylles ut slik at den blir riktig. 
 • Når avtalen er godkjent av banken og du har fått bekreftelse på dette på mail, må du selv gå inn og sette på avtalegiro på  “Vår kundeside” i Tripletex og bekrefte at avtalen er aktiv. 

Klar til bruk

Nå kan du sende ut fakturaer på vanlig måte gjennom eFaktura/e-post. Når sluttkunde har valgt AvtaleGiro-avtale i sin nettbank, vil “Send faktura via” i kundedetaljer, automatisk endres til AvtaleGiro. 

Dvs at man kun trenger å sende ut faktura som vanlig, sluttkunden bestemmer selv når de ønsker å aktivere avtalegiro.