Bærekraft og åpenhet

Her kan du lese om hvordan Tripletex og Visma jobber med bærekraft og åpenhet.

Bærekraft

Vi i Tripletex bryr oss svært mye om miljøet og kloden vår, og de to viktigste og mest effektive måtene vi kan bidra på dette feltet på en stor skala er å øke andelen elektronisk fakturering samt å bruke energieffektive hosting-farmer.

Skybaserte regnskapssystemer og elektronisk fakturering er begge gode bidragsytere for et grønnere norsk næringsliv. I undersøkelsen “Assessing the carbon footprint of paper vs. electronic invoicing” fra 2010 har forskere funnet ut av at man reduserer karbonavtrykket med 63 % per faktura ved å flytte fra en papirbasert fakturasyklus til en med digital fakturering. I Tripletex sendes størstedelen av fakturaene elektronisk.

Når det kommer til hosting, har vi valgt å bruke Amazon Web Services (AWS). Som stor leverandør har de mulighet til å optimalisere energibruken på tvers av sine kunder, og forskning viser at deres infrastruktur er 3,6 ganger mer energieffektiv enn medianen i amerikanske datasentre. AWS har som mål å forsyne alle sine hostingsentre med 100 % fornybar energi innen 2025. Du kan lese mer om AWSs miljøsatsning på denne siden.

I tillegg har vi også et samarbeid med Tree Nation om planting av trær for å øke CO2-fangsten. Hittil har vi plantet over 111.000 trær. Du kan lese mer om satsningen vår på denne siden.

Åpenhet

Tripletex er en del av Visma og er underlagt Åpenhetsloven. Les mer om hvordan Tripletex og Visma jobber med åpenhet og menneskerettigheter i vår Sustainability Policy. Dersom du har noen ytterligere spørsmål, kontakt oss på hege@tripletex.no.