Bærekraft i Tripletex

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

I Tripletex står bærekraft høyt på prioriteringslisten. Det er viktig for oss å være bevisste på vårt samfunnsansvar og alltid jobbe for å bli enda bedre når det gjelder alt fra klima og miljø, til sosiale og økonomiske forhold.

Miljøfyrtårn

Å bli sertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn er et bevis på at vi som selskap tar aktivt miljø- og samfunnsansvar, og bidrar til grønn omstilling. Vi har en tydelig tiltaksplan som vi følger. Dette er noen av de viktigste prioriteringene våre:

Minimere karbonavtrykket vårt

Som leverandør av et skybasert regnskapsprogram, er vi opptatt av å holde karbonavtrykket vårt så lavt som vi kan. For å minimere avtrykket, har vi valgt Amazon Web Services som datalager. Som en stor aktør jobber de for å optimalisere energibruken blant sine kunder, for høyere energieffektivitet. I tillegg har de et konkret mål om at alle hostingsentrene deres bruker 100 % fornybar energi innen 2025.

Bærekraftige innkjøp og mer gjenbruk

Tripletex prioriterer innkjøp fra leverandører som er Miljøfyrtårn- eller ISO-14001-sertifisert, og/eller som forhandler produkter som er miljøsertifiserte gjennom Svanemerket, Ø-merket, Fair Trade Norge, EU-blomsten, Bra miljøvalg eller tilsvarende.

Vi prioriterer også gjenbruk der det lar seg gjøre, innkjøp av brukt utstyr, og vi har tydelige krav til minst tre års bruk før bytte av elektronisk utstyr.

Transport

Kontorene våre ligger på Skøyen, rett ved et kollektivknutepunkt med tilgang til både tog, buss og trikk. Det er også lagt til rette med sykkel- og gangveier. Vi oppfordrer derfor alle kollegaer til å velge miljøvennlige reisemåter til og fra jobb.

Tripletex har også en egen transportpolicy, som alle som jobber her skal følge ved jobbrelaterte reiser.

Gode samarbeidspartnere

I tillegg til å være Miljøfyrtårn, har vi også flere spennende samarbeid:

Siden 2021 har vi plantet mer enn 111 000 trær, gjennom organisasjonen Tree-Nation.

Les mer om samarbeidet med Tree-Nation, og hvordan du kan bidra til å plante flere trær ved å føre timene dine i Tripletex-appen.

I 2023 har vi hatt et samarbeid med Hold Norge Rent, en organisasjon som jobber for å redusere søppel i naturen, gjennom ryddeaksjoner og opplysningsarbeid.

Fra timer til trær

Tid er ikke bare penger. Tid kan bli til trær. Før timer på samme dag som du jobber i Tripletex appen, og bidra til planting av et ekte tre. Se hvordan i videoen under.

Åpenhetsloven

Tripletex er en del av Visma og er underlagt Åpenhetsloven. På følgende sider kan du lese mer om hvordan selskapene jobber med:

Dersom du har noen ytterligere spørsmål, kontakt oss på hege@tripletex.no.