Bærekraft og åpenhet

Her kan du lese om hvordan Tripletex og Visma jobber med bærekraft og åpenhet.

Bærekraft

Vi i Tripletex bryr oss om miljøet og kloden vår.

De to kanskje viktigste måtene vi som selskap kan bidra positivt i et større perspektiv, er gjennom å øke andelen elektronisk fakturering og å bruke energieffektive hostingfarmer.

Skybaserte regnskapsprogrammer og elektronisk fakturering spiller en viktig i rolle i arbeidet for et grønnere norsk næringsliv. I undersøkelsen “Assessing the Carbon Footprint of Paper vs Eletronic Invoicing” fra 2010, fant forskere at man reduserer karbonavtrykket med 63 % per faktura ved å flytte fra en papirbasert fakturasyklus til en med digital fakturering. Størsteparten av fakturaene i Tripletex sendes elektronisk.

Til hosting har vi valgt Amazon Web Services (AWS). Som stor leverandør har de mulighet til å optimalisere energibruken på tvers av kundene sine. Forskning viser at infrastrukturen deres er 3,6 ganger mer energieffektiv enn medianen for amerikanske datasentre. AWS har som mål å forsyne alle hostingsentrene sine med 100 % fornybar energi innen 2025. 

Les mer om AWS’ klimasatsing

I tillegg til dette samarbeider vi også med to spennende og viktige aktører innen miljø og klima.

Siden 2021 har vi plantet over 111.000 trær gjennom organisasjonen Tree-Nation.

Les mer om satsingen vår på treplanting – og hvordan du kan være med på å plante trær ved å føre timer i Tripletex-appen.

Høsten 2023 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

I 2023 samarbeider vi også med Hold Norge Rent, en organisasjon som jobber for å redusere søppel i naturen, gjennom opplysningsarbeid og ryddeaksjoner.

 

Åpenhet

Tripletex er en del av Visma og er underlagt Åpenhetsloven. Les mer om hvordan Tripletex og Visma jobber med åpenhet og menneskerettigheter i vår Sustainability Policy. Dersom du har noen ytterligere spørsmål, kontakt oss på hege@tripletex.no.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Redegjørelsen finner du på denne siden.