Bankintegrasjon Mini bankinnstillinger

Via “Bank>Innstillinger” kan du legge til en ny bank, fjerne og fornye samtykkene dine, samt  knytte bankkonto til regnskapskonto.

Samtykke

Her kan du se status på samtykkene dine. Samtykke er gyldig i 90 dager. 

I betalingsoversikten vil du få varsel når samtykkene må fornyes. 

Du kan velge å fjerne samtykke ved å trykke på “Fjern samtykke”. Dette innebærer at du ikke lenger kan godkjenne betalinger via betalingsoversikten.

Legge til bank

Via Bankinnstillinger kan du legge til en ny bank ved å trykke på “Legg til bank”. For kunder av DNB benytter du deg av Bruker-ID i dette steget. Kunder av andre banker bruker  fødselsnummet sitt.


Velg kontoer

For å kunne bruke bankkontoen, må du først knytte den til en regnskapskonto. 

Hvis bankkonto ikke er synlig som valg under betalingsform, betyr det at den ikke er knyttet til en regnskapskonto. Dette kan gjøres via “Bank>Innstillinger”.