Økonomisystem for organisasjoner og foreninger

Tidsbesparende funksjoner for de med mange medlemmer

Politiske partier, idrettsforeninger, golfklubber og frivillige organisasjoner. Alle organisasjoner og foreninger kan trenge litt hjelp for å holde styr på medlemskontingenter, donasjoner og løpende utgifter. Tripletex har et system som hjelper en rekke foreninger med bilagsføring, fakturaoppfølging og innlevering av oppgaver.

Tripletex har løsninger som er gunstige for organisasjoner og foreninger med mange medlemmer.

Økonomisystem for organisasjoner og foreninger

Med abonnementsfakturering er det lett å lage abonnementer der medlemmer faktureres automatisk i faste måneder.

Det er enkelt å kopiere fakturaer så man slipper å opprette nye fakturaer for hvert medlem. Lange medlemslister kan importeres inn i Tripletex slik at man slipper å opprette alle medlemmene manuelt.

Tripletex er et velfungerende økonomisystem for organisasjoner og foreninger. Vårt system fungerer godt både for store og små lag og foreninger. Bestill Tripletex nå i dag, så kan foreningen være i gang  løpet av kort tid med et nettbasert økonomisystem.