Tripletex driftsstatus

Alt er som det skal
Det er ingen problemer med tilgjengeligheten eller tilkoblingen i Tripletex.

Her kommer det mer informasjon dersom det oppdages problemer i systemet.