Endring av pris for kunde

Dette skjemaet går til fakturaavdelingen.

Fri bruk: Fri bruk er gratis konto i en gitt periode
Utsatt fakturering: Kunden blir fakturert for konto etter gitt dato


  Selskapsinformasjon

  Fri bruk

  Utsatt fakturering

  Fri etablering

  Korrigerte priser selskap  Korrigerte priser ansatte - kategori 1


  Korrigerte priser ansatte - kategori 2


  Korrigerte priser ansatte - kategori 3


  Korrigerte priser årsverk