11,11% mva for fiskere og fiskesalgslag – 04.05.2012

 

Fra Merverdiavgiftsloven kapittel 5.8:

    Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved fiskeres omsetning til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av råfiskloven. Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved fiskesalgslagets formidling eller godkjenning av slik omsetning.

Den reduserte satsen er satt til 11,11% (denne satsen har vært uendret siden merverdiavgiften ble innført i 1970). Tripletex har nå støtte for denne spesielle mva-satsen. Innstillingene for å aktivere de relevante mva-typene ligger under menyvalget Regnskap->Regnskapsinnstillinger->Mva-innstillinger.