Automatisk bankavstemming – 06.06.19

Automatisk bankavstemming støtter nå filer fra Handelsbanken.