Automatisk bankavstemming med filer fra Nordea – 05.09.19

Nå kan du som bruker Nordea som bank importere filer til automatisk bankavstemming.