Automatisk beregning av fordel ved privat bruk av firmabil/yrkesbil – 07.05.2020

Når ansatte får firmabil/yrkesbil til rådighet av arbeidsgiver, må man skatte av den fordelen man får ved privat bruk av bilen. Ved å fylle ut informasjon om bilen og kjørelengde, beregnes fordel, skatt og arbeidsgiveravgift automatisk i Tripletex.