Automatisk fagforeningstrekk – 22.04.2020

Automatisk fagforeningstrekk er nå tilgjengelig i lønnsmodulen. Om en har ansatte som er medlem i en fagforening, kan fagforeningskontingenten trekkes automatisk fra lønnen, og det genereres en liste over de ulike trekkene som kan sendes til den respektive fagforening.