Automatisk tolk av kvitteringer i mobilappen – 09.07.2019

Nå tolkes kvitteringer til Reiser & Utlegg automatisk i appen. Ta bilde av en kvittering og beløp, valuta og dato blir tolket automatisk. Perfekt for enda enklere og raskere måte å fylle ut reise og utlegg på.