Avvikshåndtering på varemottak – 15.05.2020

I logistikkmodulen som er i beta er det nå mulig å registrere og håndtere avvik når en gjør et varemottak på en innkjøpsordre.