Bedre oversikt over hvordan en faktura er levert – 15.04.2020

Om en faktura som er forsøkt sendt som en eFaktura, feiler og automatisk blir sendt via e-post, vil det nå fremkomme en status i fakturaoversikten over hvordan fakturaen er levert.