Bedre oversikt over leverandørfakturaer på prosjekter – 17.03.2020

Prosjekter i Tripletex har nå fått en egen fane for leverandørfaktura som vil gi en enkel oversikt over alle leverandørfakturaer som er knyttet til prosjektet.