Endring av abonnementsfakturaer – 12.05.2020

Det har blitt enklere å endre eksisterende abonnementsfakturaer med egne felt for stans av abonnement og frys av abonnement.