Endring av MVA-kode på ansattutlegg – 18.02.2020

Det er nå mulig å endre MVA-koden på et ansattutlegg som allerede er utbetalt og bokført. Merk at endring av MVA-koden ikke vil være mulig dersom ansattutlegget er fakturert, MVA-oppgaven er sendt inn eller MVA-perioden er låst.