Endringer 16.08.2017

 

Reiseregning/passasjertillegg: Ved føring av kjøregodtgjørelse og passasjertillegg på reiseregning må det nå oppgis navn på passasjerer.

Prosjekt/viderefakturering: Det har kommet en ny global prosjektinnstilling kalt «Standard viderefakturering på prosjekter». Hvis innstillingen er aktivert, så vil viderefakturering velges som standard på leverandørfakturaer, reiseregninger og ansattutlegg som knyttes til timeprisbaserte prosjekter. Hvis man deaktiverer innstillingen, så vil ikke viderefakturering velges som standard.