Endringer i innstillingene på ansatte og kontakter – 08.12.2013

 

Det har kommet noen endringer vedrørende innstillinger på ansatte og kontakter i Tripletex. En ansatt kan nå registreres med flere arbeidsforhold med en start- og sluttdato for hver ansettelsestid. Arbeidsforholdene registreres ved å velge «Selskap/Ansattoversikt» i hovedmenyen og fanen «Ansattdetaljer».

Hvis en person blir ansatt på nytt i bedriften, og personen ligger inne med både startdato og sluttdato, så kan man gå inn i ansattdetaljene og velge «Nytt arbeidsforhold» i den grønne menyen. Så skriver man inn startdatoen for det nye arbeidsforholdet og klikker på den grønne knappen. Husk at det ikke er mulig å utbetale lønn til den ansatte før startdatoen.

 

Man ser at det nå står «Arbeidsforhold 2» over den nye startdatoen. Hvis man klikker på «Vis alle», så vil man få opp begge arbeidsforholdene. Det er også mulig å slette registrerte arbeidsforhold så lenge det ikke er utbetalt lønn til den ansatte. Man velger da «Slett arbeidsforhold» i den grønne menyen. Man velger et av arbeidsforholdene i nedtrekksmenyen og klikker på «Slett arbeidsforhold».

 

Ved registrering av nye ansatte har boksene, der man huker av om den ansatte er en regnskapsfører eller en revisor, blitt flyttet helt nederst i skjemaet til avsnittet «Tilleggsinformasjon». Avsnittet «Brukerinformasjon», der man huker av om den ansatte skal ha påloggingstilgang til Tripletex, er også flyttet til nedre del av skjemaet.

 

Hvis man klikker på «Detaljer» ved siden av den ansatte i ansattoversikten, så er det også et par endringer i fanen «Brukertilgang». Boksen for «Inaktiv» er nå fjernet. En ansatt har nå kun påloggingstilgang eller ikke påloggingstilgang. Hvis man vet at en ansatt skal slutte i bedriften en bestemt dato, så kan man nå skrive inn denne datoen i avsnittet «Generelt». Hvis man huker av boksen og skriver inn en dato i feltet, så vil ikke brukeren ha påloggingstilgang etter den registrerte datoen.

 

Når man oppretter en ny kontakt, så begynner man nå med å velge kunde eller leverandør. Dette feltet lå før lenger ned i skjemaet. Helt nederst i skjemaet er det nå et nytt avsnitt som heter «Tilleggsinformasjon».

 

Hvis man ønsker muligheten til å føre timer og reiseregninger på kontakten, så må man krysse av boksen «Tillat registrering av informasjon». Hvis ikke denne boksen er huket av, så vil man heller ikke kunne velge kontakten i noen av listene for ansatte og kontakter i systemet. Kontakten vil dermed kun være synlig i «Kunde/Kontaktoversikt» i hovedmenyen.

Når det gjelder kontakter som alt er registrert i Tripletex, så vil opsjonen «Tillat registrering av informasjon» være huket av for alle aktive kontakter i kontoen. Opsjonen vil altså ikke være huket av for kontakter som står som inaktive.

I avsnittet «Tilleggsinformasjon» kan man knytte kontakten til en avdeling i bedriften. Hvis kontakten er en revisor eller en regnskapsfører, så må man også huke av for det i dette avsnittet.