Endringer i lønnsslipp i app – 25.01.2019

I Tripletex-appen filtreres lønnsslippene nå på dato i stedet for på periode.