Endringer i rettighetsmal for revisor – 22.08.19

Rettighetsmalen for revisorer gir nå tilgang til bilagsmottak, ikke-bokførte bilag og registrering av MVA-melding.