Endringer på vedlegg på utgående faktura – 26.01.2017

 

I fakturainnstillingene har det nå kommet en ny seksjon – “Vedlegg på faktura”. Her kan du legge til faste vedlegg som du ønsker å ha med på alle utgående fakturaer. Det er også en annen innstilling i samme seksjon – “Faktura og vedlegg skal sendes som én PDF-fil”. Hvis denne innstillingen er huket av, så vil både fakturaen og alle vedlegg sendes som én fil og ikke som to separate filer.