Endringer i remitteringsoversikt – 26.04.2017

 

Natt til onsdag 26/4 slippes noen visuelle endringer i remitteringsoversikten. Det er noen kolonner i denne oversikten som nå har byttet plass, og det er også gjort noen andre småendringer.

Innholdet i kolonnen «Betalingsinformasjon» flyttes til kolonnen «Mottaker». Det vil si at du nå vil se navn, kontonummer, bilagsnummer/betaling og melding i denne kolonnen.

Kolonnene «Forfallsdato» og «Beløp» er flyttet helt til høyre i skjermbildet, og kolonnen «Status» står nå i midten og ikke til høyre slik den gjorde.

I kolonnen helt til venstre er det fortsatt to klikkbare lenker – én for å gå til bilagsdetaljene og én for å vise bilaget. Lenken som før het «Detaljer», er nå byttet ut med bilagsnummeret, men den har akkurat samme funksjon som før.