Endringer rundt trekk i lønn for ferie – 11.01.2017

På grunn av nye regler for innrapportering av trekk for ferie via a-meldingen, så har Tripletex tilpasset lønnssystemet slik at man kan rapportere inn trekket på korrekt måte. Vi har laget en ny lønnsart i oversikten – “Trekk i lønn for ferie – fastlønn”. Denne nye lønnsarten er satt opp med a-meldingskoden “Trekkpliktig kontantytelse – trekk i lønn for ferie”, som er den a-meldingskoden som trekk i lønn for ferie nå skal rapporteres inn med. Lønnsreglene har også blitt utvidet med et nytt felt – “Trekk i lønn for ferie” – som er satt opp med den nye lønnsarten. 

Hvis man har ansatte som benytter andre fastlønnstyper, så må man selv opprette nye lønnsarter og knytte dem til a-meldingskoden for trekk i lønn for ferie.

Trekk i lønn for ferie vil nå ligge som en egen rad på lønnsutbetalingen i den måneden trekket gjøres.