Endringer i Tripletex – 12.10.2016

 

Natt til 12/10 lanseres det noen nyheter i Tripletex.

Inngående balanse ved årsskifte: Tripletex nullstiller nå saldo på resultatkontoer ved inngangen til et nytt regnskapsår. Dette er da alle kontoer fra 3000 og oppover. Så hvis man går inn på f.eks. saldobalansen og velger januar 2016, så kan man se at inngående balanse for alle resultatkontoene er 0. Endring i perioden er da basert på en inngående nullsaldo.

Forbedret visning av konkursstatus på kunde: Du vil nå få en advarsel om konkursstatus før du oppretter nye tilbud, ordre, prosjekt, prospekt og oppfølging. Man vil også få en advarsel om man prøver å opprette en ny kunde som er konkurs. Man vil se en eventuell konkursstatus på kunden i kundeoversikten, og man vil status og en lenke til Brønnøysundsregistrene i kundedetaljene.

Bilagskø: Slett-knappen er tilbake ved registrering av bilag i bilagskøen. Husk at man sletter bilaget og ikke bare fjerner bilaget fra køen. Hvis man kun ønsker å legge tilbake bilaget til bilagsmottaket, velg «Legg tilbake».

Mobilløsning: Vi har forbedret bilagshåndtering og attestering av bilag på mobil.