Endringer i Tripletex 14.06.2016

 

Natt til 14/6 ble det lansert noen endringer i Tripletex. Her er en oversikt:

Notater/maler/arkiv: Det er gjort noen endringer i notatmodulen. Vi skiller nå mellom enkle notater, som opprettes i hovedmenyen, og notater som knyttes til kunder, prosjekter og ansatte. De «enkle notatene» kan ikke lenger knyttes til kunder, prosjekter og ansatte eller opprettes fra mal.  Notatmaler endrer navn til «maler» og opprettes på samme måte som før. Man kan opprette notater direkte fra kunder/leverandører, ansatte og prosjekter basert på opprettede maler. Notatene kan arkiveres i dokumentarkivet. Man kan lese mer om notater, maler og arkivering i artikkelen om notater og maler.

Avansert bilag (ny versjon): Vi har forbedret den nye versjonen av avansert bilag med tanke på føringer i valuta.

Ny fakturainnstilling: Ny innstilling i avsnittet «Innstillinger for nye ordre/tilbud». Innstillingen heter «Vår kontakt», og man velger her om kundeansvarlig, aktiv bruker eller ingen skal stå som vår kontakt på nye tilbud og ordre.

Skanning/bilagsskanning: Tilleggstjenesten bilagsskanning endrer navn til «Elektroniske bilag». Vi kaller dermed også «skannede bilag» nå for «elektroniske bilag» i løsningen.