Endringer i Tripletex – 28.06.2016

 

Natt til tirsdag 28/6 lanseres en forbedring i avansert bilag når det gjelder føringer i valuta. Vi åpner nå opp for at man kan gjøre føringer i en annen valuta enn regnskapskontoens valuta hvis regnskapskontoens valuta er den samme som selskapets valuta. Dette vil si at hvis selskapets valuta er NOK, og regnskapskontoen er låst til NOK, så kan man nå postere mot denne kontoen i en annen valuta. Unntaket er hvis både debet- og kreditkonto er låst til selskapets valuta (f.eks. NOK). Da må posteringen også være i NOK.

Man kan derimot ikke gjøre føringer i en annen valuta hvis regnskapskontoen er låst til en annen valuta enn selskapets valuta. Så hvis selskapets valuta er NOK, og regnskapskontoen er låst til USD, så kan man ikke postere i en annen valuta enn USD.