Enkel tilgang til webversjonen fra appen – 19.03.2020

I versjon 4.4.0 av appen får du direkte tilgang til webversjonen av Tripletex fra menyen.