Faktura/Ordre – inntekter, utgifter og nettobeløp – 02.07.2012

 

Ordremodulen er utvidet med funksjonalitet for å vise utgifter og nettobeløp. Utgiften vises ved å kryss av for “Vis utgift” under avsnittet Ordrelinjer.

 

I tillegg er det nå mulig å spesifisere både påslag og rabatt. Funksjonaliteten kan aktiveres / deaktiveres via Faktura / Fakturainnstillinger. Eksempel: