Forbedring av pdf-visning ved bruk av to skjermer – 21.06.19

Det er nå mulig å ha pdf på egen skjerm som vil oppdatere seg automatisk når du endrer bilag.