Gamification i timeføring – 07.08.2020

I versjon 5.3.0 av appen er det lansert en funksjon der en blir belønnet for å føre timer daglig ved at det vil gro en virtuell plante. For hver fullvokste plante en oppnår vil Tripletex plante et ekte, levende tre.

Det er også lansert en funksjon der en kan velge å få daglige påminnelser på manglende førte timer.