Grupperte ordrelinjer – 10.03.2020

Det er nå mulig å gruppere ordrelinjer slik at du kan få delsummer og en egen beskrivelse på disse grupperingene. Denne funksjonen vil kunne gjøre både tilbud, ordre og fakturaer mer oversiktlig og lettere å forstå for mottakeren.