Forbedringer av Lagerbeholdning – 13.05.19

Importfilen for produkt kan nå inneholde kolonner for Lagernummer og Antall. I tillegg er eksport av CSV-fil fra Lagerbeholdning forbedret.