Lønn: Bedre sjekk av underenheter – 26.04.2017

 

Tripletex gjør nå en sjekk mot Brønnøysundregistrene når man registrerer de ansattes arbeidsforhold. Det blir sjekket om selskapet har registrerte underenheter siden arbeidsforholdet da skal knyttes mot underenhet og ikke juridisk enhet. Vi håper at dette vil forhindre at man sender inn a-meldinger med feil i arbeidsforholdene siden dette ofte er vanskelig å få korrigert i ettertid.