Lønnsutbetaling til utenlandsk konto – 05.05.2020

Det er nå mulig å utbetale lønn til ansatte med utenlandske bankkontoer direkte fra Tripletex. Dette fordrer at en har aktivert tilleggstjenesten Bank- og betalingstjenester (AutoPay).