Meldingsoversikt – skanning av bilag – 08.06.2012

 

Meldingsoversikten er utvidet med funksjonalitet for å endre mottaker på skannede dokumenter. Se funksjonen “Endre mottaker…”. Mottaker for skannede bilag endres via menyvalget Selskap / Selskapsinformasjon. Se avsnittet “Skanning av bilag”. Det er nå mulig å velge selskapet som mottaker av skannede bilag. Brukere som skal ha tilgang til dokumenter som er mottatt av selskapet må ha brukerrettigheten “Tilgang til selskapets meldinger”.