Ny funksjonalitet i Produktmodulen – 05.06.19

  • Beskrivelsesfeltet i Lagerrapport har blitt utvidet og inneholder nå:
    • Nummeret på korreksjonen
    • Type bevegelse (korreksjon eller varetelling)
    • Første linje i hodet på korreksjonen
  • I Innstillinger for Produkt er det nå mulig med Expand/Collapse av seksjoner
  • Nye Tripletex-kontoer har ikke lenger standard avhukning på “Produktets kostpris oppdateres ved registrering av nye ordrelinjer”