Ny funksjonalitet knyttet til beløpsfelter – 30.01.2017

 

Det er nå mulig å regne ut beløp direkte i beløpsfeltene ved å bruke tegnene +, -, * og /. Hvis man f.eks. taster inn 200 * 10 i et felt, så vil man automatisk få summen 2000. Denne funksjonaliteten er implementert på alle felter der man registrerer beløp i systemet.