Ny hovedmeny (Nytt design) 30.05.2017

 

Her er de viktigste endringene i den nye hovedmenyen:

Plassering/Struktur: Vi har prøvd å flytte de mest brukte menyvalgene øverst i menypunktene. Innstillinger ligger nå alltid nederst i hvert menypunkt. I tillegg har vi endret litt på et par av menypunktene: «Produkt» og «CRM» er flyttet litt lengre ned i hovedmenyen.

Nytt hovedmenypunkt: Det er et nytt hovedmenypunkt som heter «Bank». Her ligger nå «Bankutskrift», som før har ligget under «Bilag», og «Remitteringsoversikt» (Betalinger) som før har ligget under «Regnskap».
«Remitteringsoversikt» heter nå «Betalinger» i hovedmenyen, og menyvalget er da flyttet under det nye menypunktet «Bank».

Grupperinger: Vi har innført nye grupperinger der det er hensiktsmessig å samle menyvalgene. Dette er for å korte ned hovedmenyen så man ikke behøver å skrolle så mye. Nye grupperinger er:

 • «Bilag/Nytt bilag» der man finner registrering av leverandørfaktura, produktkjøp, avansert bilag, tolldeklarasjon, inntekt og omsetningsoppgave.
 • «Prosjekt/Prosjektstatus» der man finner prosjektstatus, prosjektstatus for kunder og prosjektstatus for selskap.
 • «Regnskap/Reskontro»: Her ligger alle reskontroene.
 • «Regnskap/Årsregnskap»: Her finner man regnskapsoversikten og de siste årsregnskapene.
 • I «Regnskap/Budsjetter» finner man alle resultatbudsjettene.
 • Under «Regnskap/Saldolister» finner man saldolistene for leverandører, kunder og ansatte.

Lønns- og trekkopplysninger: Siden a-meldingen har erstattet den gamle lønns- og trekkoppgaven har vi fjernet «Lønns- og trekkopplysninger» som et eget menyvalg. Hvis man vil se historiske lønns- og trekkoppgaver, så går man til «Lønn/A-melding» og blar seg tilbake til 2014 eller tidligere.

Omsetningsoppgave: Omsetningsoppgaven har blitt erstattet med mva-meldingen fra 1/1 2017. Menyvalget heter derfor nå «Mva-melding» og ligger i bilagsmenyen.

Andre navnendringer: Det er utført noen navnendringer slik at alle menyvalgene nå er fullt synlige, dvs. at tekst ikke kuttes. Her er de viktigste navnendringene:

 • Remitteringsoversikt bytter navn til «Betalinger».
 • De ulike innstillingene heter nå kun «Innstillinger» og er da innstillingene til det menypunktet de ligger under.
 • Oversikter, som f.eks. «Fakturaoversikt» og «Prosjektoversikt», heter nå «Fakturaer» og «Prosjekter».
 • «Budsjett – honorarinntekt» endres til «Honorarbudsjett».
 • «Fakturagodkjenning – prosjekter» og «Fakturering – prosjekter» endres til henholdsvis «Prosjektgodkjenning» og «Prosjektfakturering».
 • «Kunde-/leverandørkategorier» heter nå «Kategorier».
 • «Terminoppgave» endres til «Skatt/AGA» siden det er her man går for å betale skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Ansattutlegg blir kortet ned til «Utlegg» i menyen, så det vil nå stå «Utleggsoversikt», «Nytt utlegg», «Godkjenn utlegg» og «Utleggsinnstillinger».