Ny innstillingsside for bank og oversikt over hvem som har tilgang til betalinger – 10.06.2020

For kunder med tjenesten bank- og betalingstjenester (AutoPay) er bankavtaler nå flyttet inn i en egen fane på en ny innstillingsside for bank. Her vil man også i egen fane kunne se hvem i selskapet som har tilgang til betalinger, også eventuelt hvilke regnskapsførere som har tilgang til betalinger og man ser også hvor mange godkjennere som kreves.