Nyheter i Tripletex – 03.05.2016

 

Natt til 3. mai blir det lansert en del nyheter i Tripletex. Her er en oversikt:

Valuta: Man får nå en egen oversikt over mva-beløpene i norske kroner på utgående fakturaer med utenlandsk valuta. Dette gjelder på både vanlige fakturaer og EHF-fakturaer. I oversikten står det også valutakurs og hvilken dato valutakursen ble hentet inn.

Innkommende faktura: Det har nå kommet en ny knapp, «Bokføring», ved registrering av innkommende faktura. Man velger nå enten «Opprett» eller «Bokfør» ved lagring. Hvis man velger «Opprett», så sendes bilaget til «Ikke bokførte bilag» for bokføring.

Vår kundeside: Det blir nå mulig for regnskapsførere å bestille moduler for klienter direkte fra «Vår kundeside» hvis de står som fakturamottaker og er administrator i klientkontoen.

Avansert bilag: Det er gjort et par forbedringer på den nye versjonen av avansert bilag. Det har kommet en ny knapp kalt «Visningsvalg». Hvis man klikker på denne knappen, så kan man velge hvilke kostnadsbærere som skal vises samt andre visningsvalg. Kostnadsbærere er også splittet opp i avdeling, prosjekt, produkt, kunde og leverandør.

Lønnsslipper: Det har kommet en ny innstilling i lønnsartdetaljene som bestemmer om rader med denne lønnsarten skal vises som én rad på lønnsslippen. De sammenslåtte lønnsradene vil da summeres opp og presenteres på kun én rad. I tillegg vil det nå også stå utbetalingsdato på lønnsslippene.

Bilag/rettigheter: En bruker uten bokføringstilgang, men med tilgang til attestering/remittering, får nå lov til å endre kostnadsbærere på bilaget etter at det er bokført.

Lønn/Lønnsbilag: Ny lønnsinnstilling i avsnittet «Globale innstillinger». Kun bokførte reiseregninger/ansattutlegg legges til lønnsutbetalinger.
Bilagsdato på lønnsbilag settes nå til dagens dato og ikke den siste dagen i måneden.

A-ordningen: Man må nå hente returmeldinger også for kanselleringsmeldinger. Dette er for å sikre at kanselleringsmeldingen har blitt registrert i Altinn.