Nyheter i Tripletex – 07.04.2016

 

Natt til 7/4 ble det lansert noen nyheter i Tripletex.

Prosjektstatus: Underordrer (ordre som knyttes til prosjektet) vises nå i statusfanen på prosjektet i avsnittet «Ordrelinjer/kostnader». Ordrelinjer/kostnader grupperes nå inn etter hva som er ordrelinjer/kostnader (registrert på prosjektet), reiseregninger/ansattutlegg og underordrer på prosjektet. Det er nå mulig å knytte ordrelinjene fra underordrer mot budsjettposter i fanen «Ordelinjer/kostnader».

Lønnsutbetaling: For selskap med mange ansatte vil nå lønnsutbetalingen splittes på flere lønnsbilag når man kjører lønn for over 50 ansatte. Det er mulig for alle, uansett hvor mange ansatte man har, å spesifisere hvor mange ansatte man ønsker å ha på hvert lønnsbilag via “Lønn/Lønnsinnstillinger” i hovedmenyen.

Hjelp og support: En ny søkemotor er implementert i Tripletex. Man vil nå få mer nøyaktige treff når man søker etter hjelpeartikler i løsningen.

Regnskap: Regnskapskontoer låses ikke lenger til den første valutaen det posteres i. Hvis man nå går inn i kontodetaljene, så kan man nå også velge «Ikke spesifisert» i valutafeltet. Dette åpner opp for føringer mot kontoen i andre valutaer.