Nyheter i Tripletex – 09.03.2016

 

Natt til 9. mars lanseres det flere nyheter i Tripletex. Her er en oversikt:

Modulbestilling via «Vår kundeside»: Det er nå mulig å aktivere nye moduler via «Vår kundeside». Modulen blir da øyeblikkelig aktivert i kontoen. Som med tilleggstjenestene på samme side, så må man være administrator i kontoen for å bestille moduler.

Velkomstskjerm for nye brukere (Velkommen til Tripletex): Ved innlogging får alle nye brukere en velkomstskjerm med lenker til oppstartsdokumenter, hjelp- og supportside, kurs og diverse som kan være nyttig som ny bruker. Velkomstskjermen vil være synlig ved ny innlogging så lenge man selv ønsker det.
Man kan selv velge om man vil få opp denne siden ved innlogging eller ikke. Dette kan slås av og på i brukerinnstillingene.

Nytt design/oppsett på tilgangssider: Vi har fått nytt design og ny struktur på fanene «Brukertilgang» og «Regnskapsførers rettigheter». Brukertilgangene er nå mer oversiktlige, klare og presise. Forklaringer til tilgangene ligger i grønne infoikoner til høyre i oversikten.
Det har vært litt vanskelig å forstå forskjellen på det å ha en adminstratorrolle og det å ha administrasjonstilgang. Vi har derfor nå fjernet begrepet «administrasjonstilgang». Eksempler: «Administrasjonstilgang til oppgavemodulen» heter nå «Full tilgang til oppgavemodulen». «Administrasjonstilgang til lønnsmodulen» heter nå «Full tilgang til lønnsmodulen».

Avdelingsregnskap/lønn per avdeling: På flere av modulene er tilgangsstyringen nå satt opp med rettigheter tiltenkt avdelingsledere. Dette går i grove trekk ut på at man kan gi avdelingsledere tilgang til regnskaps-/ansatt- og lønnsinformasjon for sin egen avdeling, og avdelingsledere kan kjøre lønn for egen avdeling og se rapporter/budsjett for egen avdeling.

Nye resultatbudsjetter: Ferdige filtrerte resultatbudsjetter for selskap, avdeling, ansatt, prosjekt og produkt er nå tilgjengelig via «Regnskap/Resultatbudsjetter» i hovedmenyen. Hva man kan se/importere inn hit blir styrt etter hvilke tilganger du er tildelt i kontoen.

Nye brukerroller: Ved oppretting av ny ansatt/kontakt definerer man nå om bruker/kontakt skal ha systemtilgang eller ikke – altså om brukeren skal være en normal bruker i systemet eller om brukeren ikke skal ha tilgang til kontoen. Dette skjer nå ett trinn før man definerer tilgangene til brukeren. Ved oppretting av ny kontakt kan man også definere om kontakten er en revisor.

Støtte for disagio (valutatap): Det er nå en egen regel for disagio i konteringsreglene. Restbeløp etter valutaomregning på bilagsdato føres nå automatisk enten på egen konto for valutagevinst eller egen konto for valutatap.

Avansert bilag (forbedret ny versjon): Etter innspill fra kunder/testbrukere har vi gjort noen forbedringer på den nye versjonen av avansert bilag. Man kan blant annet nå føre debet- og kreditposteringer mot både kunde og leverandør på samme linje. Før måtte du føre dette på to separate linjer.

OCR/remittering: Returfiler fra Nets for OCR og remittering som feiler havner nå i bilagsmottaket. Man får en årsak til hvorfor filen ikke kunne importeres og en beskjed om hva som må gjøres for å løse problemet.

Sjekkliste for regnskapskontor: I sjekkliste for regnskapskontor kan man nå se antall bilag i bilagsmottaket og antall bilag i ikke bokførte bilag.

Oppstartsdokumenter/ny oppstartsvideo: Oppstartsdokumenter for faktura/regnskap, faktura/regnskap/lønn, alle moduler, regnskapsførere og elektro/VVS ligger nå på Tripletex-skolen i en egen oppstartsmappe. Her finner du også en ny og lengre video som hjelper deg å komme raskt i gang med Tripletex.