Nyheter i Tripletex – 17.06.2015

 

Natt til 17. juni slippes det en del nyheter i Tripletex. Her er en oversikt:

SMS-varsling for betalingspåminnelser/purringer: Det blir nå mulig å sende en varsling på SMS til kunder om at de har mottatt betalingspåminnelser, purringer og inkassovarsler. Tjenesten kan aktiveres via fakturainnstillingene, fakturaoversikten eller fakturadetaljene. Kun administrator i konto kan bestille tjenesten, og man må godkjenne avtalevilkårene før tjenesten aktiveres. SMS-varsling kan slås av og på per kunde og per ordre/prosjekt.

Sende forhåndsvisning av prosjektfaktura til kunder: Det er nå mulig å sende forhåndsvisninger av planlagte prosjektfakturaer til kunden på e-post. Dette gjøres via skjermbildet «Fakturering – prosjekter» i hovedmenyen. Kunden kan da få muligheten til å godkjenne/kommentere innholdet før den virkelige fakturaen sendes.

Prosjektinnstillinger:Vi har forbedret prosjektinnstillingene våre. Disse er nå inndelt på en mer hensiktsmessig måte, og hvert valg har fått en forklarende tekst som beskriver hva som skjer når du aktiverer denne innstillingen.

Resultatrapport for prosjekter: Denne nye rapporten ligger under «Regnskap» i hovedmenyen og viser inntekter, kostnader og resultat for prosjekter.

Lenker i valideringsmeldinger: Hvis man mottar varslingsmeldinger på e-post, for eksempel når det kommer nye bilag til attestering, så vil meldingene nå også inneholde en klikkbar lenke til det nye objektet i Tripletex.

Overskrift på detaljsidene: Hvis man klikker på «Detaljer» på f.eks. et produkt, et bilag eller en kunde, så får man nå en overskrift helt øverst på siden der det står «Produkt», «Bilag» eller «Kunde». Dette er for å gjøre det helt klart hva du faktisk ser på når du klikker på de grønne lenkene i systemet.

Nytt menyvalg for kunder med prosjektmodulen: Man har til nå valgt mellom «tilbud» og «ordre» i prosjektets detaljfane, men nå kan man velge «Prosjekt/Nytt prosjekt (tilbud)» direkte i hovedmenyen. Man kan konvertere et prosjekt (tilbud) til et prosjekt (ordre) og omvendt via den grønne prosjektmenyen inne i prosjektets kontraktsfane.

Attestering: Nå kan man legge til en kommentar når man legger til en ansatt i attesteringsløpet. Den ansatte vil da se kommentaren i attesteringsloggen.