Nyheter i Tripletex 19/3 2015

 

Natt til 19/3 lanseres flere nyheter i Tripletex.

CSV-eksport: Vi tilbyr nå et bredere og mer enhetlig løsning på CSV-eksport på rundt 60 av sidene i Tripletex. CSV-eksportene tar ofte med flere kolonner enn det man visuelt ser i løsningen og det man får ut via PDF/Excel. Det er mulig å optimalisere eksporten for Windows/Excel og manuelt spesifisere innstillinger for blant annet skilletegn og tegnsett.
Det er et eget ikon for CSV-eksport. Dette er ved siden av ikonene for PDF og Excel oppe til høyre i skjermbildet.

A-ordningen: Sidene «A-melding – arbeidsforhold» og «A-melding – lønn» slås nå sammen til én innsendingsside for a-ordningen. Det blir lettere å se hva som er sendt inn i perioden siden man har lønnsinformasjon, arbeidsforhold, a-meldinger og statusmeldinger samlet på ett sted. En ny artikkel om innsending av a-meldinger ligger nå ute i hjelpesystemet, og vi oppfordrer alle med lønn i Tripletex til å lese denne.

Terminoppgave: Via skjermbildet «Registrer terminoppgave» er det nå mulig å sende betalingsinformasjon fra Altinn på e-post til en ønsket mottaker via den grønne menyen.

Bestilling av skanning: Det er nå mulig for administrator i Tripletex-kontoer å bestille skanningsløsningen vår direkte fra bilagsmottaket. Med skanningsløsningen kan man sende, laste opp eller skanne bilag rett inn sin Tripletex-konto og dermed ha en oversiktlig og miljøvennlig lagringsplass for alle bilagene sine.

Forbedret sjekkliste for regnskapskontor: Et eget avsnitt om a-ordningen er nå tilgjengelig i sjekklisten for regnskapskontor.

Boligmappa – visning av Boligmappa-nummer (EDOK-nummer): Boligmappa-nummeret vil nå også være synlig i statuskolonnen på kontrollskjemaer knyttet til prosjekter og dokumenter i dokumentarkivet.

Forbedret endringslogg i bilagsmottaket: Før sto det bare når bilaget var opprettet og sist endret. Nå vil man se full endringslogg med ansatt og tidspunkt.